CWS Keyvisual Corporate Postit Cycle

Chcete se dozvědět více? Jsme tu pro Vás.

Jste již zákazníkem CWS?
Skrytá pole

Informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Udržitelnost jako obchodní model

Udržitelnost je nedílnou součástí obchodního modelu naší společnosti. S udržitelnými produkty a službami chceme přispívat ke zdravější a udržitelnější budoucnosti. Přečtěte si více nebo si stáhněte náš report o udržitelnosti.

Udržitelnost při mytí rukou

Mytí rukou je jedním z nejdůležitějších preventivních opatření k prevenci infekce onemocněním, jako je COVID19. Voda je zároveň jedním z nejcennějších zdrojů a jedním z nejdůležitějších základů života. Lze kombinovat ochranu před infekcí a ochranu životního prostředí?

Před vařením, před jídlem, po využití hromadné dopravy a samozřejmě pokaždé, když přijdete domů - už od dětství nám bylo vštěpováno, jak je důležité si důkladně a pravidelně mýt ruce. S koronovou pandemií je na správné a časté mytí rukou kladen ještě větší důraz. Hygiena rukou je totiž jedním z nejdůležitějších preventivních opatření před koronou a dalšími viry.

Častější mytí rukou, ale znamená více použité vody. Toto potvrzují mimo jiné i údaje poskytovatelů energetických služeb. Podle těchto údajů stoupla spotřeba vody v březnu a dubnu 2020 o 10 % než v předchozím roce, u horké vody spotřeba vzrostla dokonce o 11 %. 


 

Wasserverbrauch pro Kopf und Tag, Deutschland, 2018

Spotřeba vody - je to v našich rukou!

Pokaždé, když si umyjeme ruce, použijeme průměrně 2 litry pitné vody. Přitom je úspora vody i při mytí rukou velice snadná - stačí po namočení rukou kohoutek vypnout, namydlit a poté opět zapnout. Uděláme tím něco pro životní prostředí, a zároveň i šetříte peníze.

Další výhodou je, že pokud při mydlení vypnete kohoutek s vodou, budete se na mytí více soustředit a ruce si umyjete důkladněji.

V umývárnách a toaletách může instalace CWS SmartWash kohoutku zajistit lepší hygienu, tak i úsporu vody. Speciální kohoutek vydává vodu a mýdlo uživatelům společně. Přednastavené intervaly dávkování zajišťují, že si uživatelé důkladně umyjí ruce ve směsy mýdla a vody a až poté opláchnout pouze vodou. Při používání CWS SmartWash kohoutku se spotřebuje pouze 200 ml vody.

Každý, kdo si pronajme kohoutek SmartWash přispívá k udržitelnosti. Jako bonus navíc věnuje společnost CWS 10 000 litrů vody za každý pronajatý SmartWash kohoutek nadaci Made Blue. Nadace investuje do vodohospodářských projektů v zemích s velkým nedostatem vody.

10 000 litrů vody stačí k tomu, aby 10 dětí mělo ve škole přístup k čisté vodě na celý rok.

Chcete vědět více?

Zde se dozvíte další zajímavosti a více o našem přístupu k důležitým tématům současnosti.

Pestřejší a lepší: rozmanitost a inkluze v CWS

O rozmanitosti a integraci se ve společnosti intenzivně diskutuje. Společnost CWS také aktivně pracuje na posílení rozmanitosti v rámci společnosti. Poté, co společnost CWS zařadila téma diverzity a inkluze do interní agendy managementu, učinila již další logický krok: CWS podepsala "Chartu diverzity" v Německu. Všechny ostatní organizace v jednotlivých zemích budou následovat. Jedná se o oficiální závazek společnosti CWS důsledně podporovat rozmanitost a inkluzi v celé společnosti.

"Chceme vytvořit pracovní prostředí, ve kterém si budeme vážit každého člověka bez ohledu na jeho pohlaví, věk, národnost, náboženství, postižení nebo sexuální orientaci a kde bude moci naplno využít svých schopností. Jsem přesvědčen, že rozmanitost je dobrou půdou pro inovace a špičkovou výkonnost," říká Jürgen Höfling, generální ředitel skupiny CWS.

Tento proces řídí Rada pro diverzitu a inkluzi - CWS chápe diverzitu jako integraci různých perspektiv, tj. napříč všemi aspekty diverzity. Nejde o kvóty nebo pravidla, ale spíše o ocenění každého individuálního pohledu.

Analýza klimatu dokazuje: Pronájem pracovních oděvů snižuje emise CO2

Pracovní oděvy v půjčovně přispívají k ochraně klimatu prostřednictvím aktivního oběhového hospodářství - to je výsledek studie Circular Advantage, kterou skupina CWS provedla společně s poradenskou firmou Sustainable thinking v roce 2020. Služba pronájmu snižuje emise skleníkových plynů v průměru přibližně o 50 % (včetně dopravy).

Společná ochrana našich hodnot: Linka pomoci CWS pro dodržování předpisů

Pomocná linka CWS Compliance HelpLine umožňuje dodavatelům a zákazníkům důvěrně nahlásit nesrovnalosti a neetické chování, jakož i porušení předpisů.

Více informací (v německém jazyce) najdete zde.

Environmentální certifikáty

ISO 14001

Management životního prostředí
Umweltmanagementsystem

EU Ecolabel

Evropská ekoznačka
EcoLabel

Blauer Engel

Ekoznačka
Blauer Engel  Umweltzeichen

Fairtrade

Fairtrade ocenění
Fairtrade  Siegel für Fairen Handel

Nabízíme komplexní řešení

Budova CWS

Pracovní oděvy, hygiena nebo rohože: CWS kombinuje širokou škálu služeb, seznamte se se všemi našemi divizemi.